Historie

O choceňských verandách

Malá veranda - Vyhlídka na Choceň, která stávala v oblasti 4. km závodu.
Velká veranda - ... Nejdůležitější práce Okrašlovacího spolku v r. 1901 byla stavba spolkové verandy v lese. Plány na ni zhotoveny byly staviteli pp. Havlíčkem a Kosinou. Přijat plán stavitele Havlíčka a stavba mu také zadána za 380 zl. Se stavbou bylo započato 17. května. Veřejnosti veranda předána 16. června slavnostním způsobem. ...
(Tolik citace z historické ročenky Okrašlovacího spolku v Chocni.)


MCVV pozvánky

Tradiční pozvánky na MCVV se tradují od roku 1999, zde máte možnost si prohládnout náhledy dosud vydaných pozvánek.


MCVV kalendáříky

Od roku 2004 do roku 2021 jsme vydávali u přiležitosti MCVV kalendáříky na další rok, zde jsou náhledy všech vydaných kalendáříků.

Hlavní partneři


Partneři
Akci podporují